Rukun islam

S: Apakah rukun islam itu? J: rukun islam ialah : Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah  Mendirikan sholat  Menunaikan zakat Berpuasa di bulan ramadhan  Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu  S: apakah rukun iman itu? J: rukun iman ialah percaya kepada : Allah  Malaikat  Kitab Allah  Para rasul  Hari akhir …

Advertisements